Izmjerite bol

Bol je subjektivan osjećaj svakog pacijenta ali mjerenje bola nam služi da jedan takav subjektivan osjećaj pretvorimo u objektivni pokazatelj. Osim toga, mjerenje bola nam može biti korisno za praćenje promjene intenziteta bola u vremenu, tačnije dijagnosticiranje bolesti i vrednovanje postupaka za ublažavanje bolova.

Kod akutnih bolova, mjerenje bola najčešće nije neophodno mada može biti od koristi pacijentu da sam uradi procjenu intenziteta bola.

Međutim, ukoliko bolovi traju duže onda se pacijentu savjetuje praćenje intenziteta bolova svakodnevnim mjerenjem. U kliničkoj praksi instrumenti za mjerenje bolova moraju biti jednostavni, brzo primjenljivi i lako razumljivi za bolesnika. Najčešći alat je skala bola, odnosno njene varijacije, vizualna, verbalna i numerička skala bola ili njihova kombinacija. Vizualno-analogna skala (VAS) bola sastoji se od dužine pune linije s vrijednostima na početku i kraju linije od 0 do 10 cm (0 – 100 mm). Krajnje lijeva strana znači odsutnost bola, a krajnje desna neizdrživ bol. VAS ima visok stepen razlučivosti i vjerovatno je najupotrebljavanija jednodimenzionalna skala bola u kliničkoj praksi.

0 – sretno lice, nema bola

2 – još uvijek zadovoljno lice, vrlo slab bol

4 – ravnodušno lice, slab do umjeren bol

6 – tužno lice, umjeren bol

8 – nezadovoljno lice, jak bol

10 – suzno lice, vrlo jak bol