DOLOREX® gel

Šta je DOLOREX® gel


DOLOREX® gel sadrži deksketoprofen u obliku trometamola, dokazano efikasan nesteroidni protuupalni i analgetski lijek.

DOLOREX® gel je namijenjen za topikalnu primjenu kod odraslih osoba kod bolnih i upalnih stanja prouzrokovanih traumom ili degenerativnim promjenama zglobova, tetiva, ligamenata i mišića.

 

DOLOREX® gel brzo i snažno ublažava bol i lokalna upalna stanja tretiranog područja!

 

Nakon lokalne aplikacije, deksketoprofen u sastavu DOLOREX® gela:

 • postiže značajne koncentracije na mjestu primjene pri čemu su koncentracije u plazmi vrlo niske;
 • zahvaljujući formi gela postiže optimalan prolazak kroz kožu i brzo dospijeva do bolnog mjesta u dubljim potkožnim tkivima;
 • postiže terapijski aktivne koncentracije u zglobu (u sinoviji koja oblaže zglobna tijela i sinovijalnoj tečnosti) gdje takoder ispoljava terapijski učinak;
 • ne stupa u interakcije sa drugim lijekovima;
 • pokazuje bolji omjer između terapijske koristi i rizika pojave neželjenih efekata, odnosno pokazuje dobru podnošljivost (prvenstveno od strane gastrointestinalnog i kardiovaskularnog sistema).

Lokalna aplikacija nesteroidnih antireumatika je preferirana terapija naročito kod starijih osoba (preko 75 godina) sa osteoartrozom, te kod onih koji imaju druge prateće bolesti ili imaju povećan rizik od nastanka neželjenih efekata od strane probavnog trakta, srca i krvnih sudova i bubrega.

Primjena lijeka u formi gela na bolno mjesto kod upalnih reumatskih stanja smanjuje (za 40 posto) potrebu za istovremenom primjenom nesteroidnih antireumatika u obliku tableta, kapsula i drugih oblika lijekova koji se primjenjuju peroralno.

Kako primjeniti DOLOREX® gela:

 • Gel se preporučuje primjenjivati spolja na kožu na bolno mjesto dva ili tri puta na dan.
 • Gel se nanosi nježnom masažom kako bi se poboljšala apsorpcija, a količina gela zavisi od površine koje se tretira.
 • Ukupna dnevna doza ne bi trebala biti viša od 7,5 g na dan, što odgovara približno 14 cm gela.
 • Trajanje neprekidne terapije treba biti ograničeno na maksimalno sedam dana.

 

DOLOREX® gel je obogaćen uljem lavande, te pruža ugodan miris nakon primjene.

 

Izvori:

 1. Dolorex gel. Sažetak karakteristika lijeka. 04-07.3-14336/21 od 01.11.2021.
 2. Al-Suwayeh SA, Taha El, Al-Qahtani FM, Ahmed MO, Badran MM. Evaluation of skin permeation and analgesic activity effects of carbopol lornoxicam topical gels containing penetration enhance[ ScientificWorldJournal. 201 4;2014: 127495.
 3. Topical NSAIDs Offer Joint Pain Relief. Dostupno na: Topical NSAlDs Offer Joint Pain Relief (15.2.2022.).
 4. Can Topical and Oral NSAlDs Be Combined for Pain Relief? Dostupno na: https://www.medscape.com/viewarticle/861740#vp_2 (15.22022).
 5. Rannou F, Pelletier JP, Martel-Pelletier J. Efficacy and safety of topical NSAlDs in the management of osteoarthritis: Evidence from real-life setting trials